Site icon BrokersOfForex.com

FXTM

FXTM (ForexTime) to broker autoryzowany i regulowany w różnych jurysdykcjach. ForexTime Limited z siedzibą główną w Limassol na Cyprze jest regulowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) oraz licencjonowany przez Financial Sector Conduct Authority (FSCA) z RPA. FXTM dostarcza szeroki wybór kont handlowych dzielących się na konta standardowe (Standard, Cent, Rachunek Akcyjny) oraz konta ECN (ECN, ECN Zero, FXTM Pro). Duży wybór kont pozwala na znalezienie odpowiedniego konta dla każdego tradera, broker jest odpo­wiedni zarówno dla początkujących jak również dla zaawansowanych. FXTM zapewnia duży wybór instrumentów finansowych, dostępne są kontrakty CFD na pary walutowe, metale szlachetne, akcje, indeksy, ropę oraz gaz.

FXTM – Bezpieczeństwo Funduszy

  • ForexTime Limited jest spółką regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Warto­ściowych i Giełd (CySEC) oraz licencjo­nowaną przez Financial Sector Conduct Autho­rity (FSCA) w RPA, firma jest także zarejestrowana m.in. w Financial Conduct Authority w Wiel­kiej Brytanii
  • ForexTime UK Limited jest firmą autoryzowaną i regulowaną przez Financial Conduct Authority
  • spółka ForexTime Limited jest członkiem Cypryjskiego Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów (Cyprus Investor Compensation Fund), który wypłaca odszkodowania, na wypadek bankructwa firmy
  • fundusze klientów są oddzielone od środków firmy
  • broker przechowuje kapitał w prominentnych bankach
Otwórz Rachunek Demo
Otwórz Rachunek Rzeczywisty
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Podstawowe informacje o FXTM

ad­res stro­ny www.forex­time.com/eu
rok zało­że­nia2011
kr­ajCypr
regu­lacje CySEC (Cypr)
stro­na w j. pol­skim tak
obsłu­ga w j. pol­skim tak
han­del PLN tak
scalp­ing tak (z wyjąt­kiem kont stan­dard­owych)
he­dg­ing tak
me­to­dy wp­łat
i wy­płat
przelew bankowy, karta kredytowa, Skrill, Neteller, Payza, WebMoney, Western Union, Dotpay
kon­to de­mo tak
Konta standardoweKonta ECN

FXTM - rodzaje kont standardowych

na­zwa
Cent
Stan­dard
Rach­unek akcy­jny
mini­malny de­po­zyt
10 $/€/£
100 $/€/£
100 $/€/£
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:­30
1:­30
1:­5
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,­0001 lota
0,­01 lota
0,­01 lota
wa­lu­ta kon­ta
USD, EUR, GBP
USD, EUR, GBP
USD, EUR, GBP
plat­formy
tran­sa­kcyjne
MT4
MT4
MT4
spre­ady
zmie­nne
zmie­nne
zmie­nne
EUR­/USD
od 1,5
od 1,3
od 0,1
pro­wi­zja
-
-
-

FXTM - rodzaje kont ECN

na­zwa
ECN
ECN Zero
FXTM Pro
mini­malny de­po­zyt
500 $/€/£
200 $/€/£
25 000 $/€/£
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:30
1:30
1:30
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,­01 lota
0,­01 lota
0,­01 lota
wa­lu­ta kon­ta
USD, EUR, GBP
USD, EUR, GBP
USD, EUR, GBP
plat­formy
tran­sa­kcyjne
MT4, MT5
MT4, MT5
MT4, MT5
spre­ady
zmie­nne
zmie­nne
zmie­nne
EUR­/USD
od 0,1
od 0,5
od 0
pro­wi­zja
2$ na lot
-
-

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­we 55+meta­le szla­che­tne
ak­cje 180+suro­wce ene­rge­ty­czne
in­de­ksy 10+to­wa­ry mi­ęk­kie
obli­ga­cjekry­pto­walu­ty

Promocje brokera

Pro­gram Lojal­ności­owyPięcio­pozio­mowy program lojalno­ściowy obniżający koszty handlu na Forex. Promocja dostępna wyłącznie dla Klientów Profe­sjonal­nych. więcej
Strona Brokera
Lista Brokerów Forex

średnia: 0   liczba ocen: 0

Dodaj swoją opinię o brokerze FXTM.

Zasady dodawania komentarzy.

Exit mobile version