HFT Brokers

[jbox color=”red”]HFT Brokers zaprzestało działaności w zakresie Forex.[/jbox]

HFT Brokers logoHFT Brokers to intensywnie się rozwijający, nagradzany, polski dom maklerski z siedzibą główną w Warszawie, działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Broker ukierunkowany jest na dostarczanie klientom możliwości handlu na rynku Forex, oferując przede wszystkim handel kontraktami CFD na waluty, akcje, indeksy giełdowe, obligacje, towary i surowce. Liczna oferta kont inwestycyjnych pozwala klientom na wybór spośród 7 kont indywidualnych oraz 4 kont zarządzanych. Wśród kont indywidualnych HFT Brokers oferuje konta typu Start dla początkujący, kilka kont typu Active dla średnio­zaawansowanych i zaawansowanych oraz konta VIP dla profesjonalistów. Nowoczesne platformy handlowe w tym popularna MT4, pozwalają traderom na inwestowanie poprzez aplikacje desktopowe, webowe i mobilne. Dodatkowo HFT Brokers oferuje szkolenia stacjonarne i webinarowe, oraz materiały edukacyjne.

Broker HFT Brokers – Bezpieczeństwo Funduszy

-  HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego;
-  broker jest uczestnikiem polskiego Systemu Rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
-  HFT Brokers podlega polskim przepisom finansowym co ułatwia rozstrzyganie ewentualnych sporów.


[starratingmulti id=1 tpl=32]Otwórz rachunek demo HFT Brokers


Otwórz rachunek rzeczywisty HFT Brokers

HFT Brokers - podstawowe informacje

ad­res stro­nyadres HFT Brokers www.­hft­brokers.­plstro­na w j. pol­skim do­stęp­na
rok zało­że­nia2006obsłu­ga w j. pol­skim do­stęp­na
kraj po­cho­dze­nia Pol­skahan­del PLN do­stęp­ny
regu­lacje KNF (Polska)
scalp­ing dozwo­lony
he­dg­ing dozwo­lony
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy
kon­to de­mo do­stęp­ne

HFT Brokers - wybrane konta handlowe

na­zwa
Start NDD
Active NDD
Active STP
mini­malny de­po­zyt
1 000 PLN
3 000 PLN
10 000 PLN
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:­100
1:­100
1:­100
mi­ni­ma­lna wiel­kość pozycji
0,01 lota
0,01 lota
0,1 lota
wa­lu­ta kon­ta
PLN
plat­forma tran­sa­kcyjna
MT4, WebTrader
pro­mo­cje
-
In­stru­men­ty fi­nan­so­we
pary walu­to­we
58
58
37
[po­wią­zane z PLN]
[4]
[4]
[4]
zło­to i sre­bro
do­stęp­ne
do­stęp­ne
do­stęp­ne
ro­pa
do­stęp­na
do­stęp­na
br­ak
ak­cje
do­stęp­ne
do­stęp­ne
br­ak
in­de­ksy
do­stęp­ne
do­stęp­ne
br­ak
Spr­ead
zmi­en­ny
od
zmi­en­ny
od
zmi­en­ny
od
EUR­/USD
1,0
0,6
0
USD­/JPY
1,6
0,9
0
GBP­/USD
1,7
0,9
0
USD­/CHF
1,9
1,2
0
USD­/CAD
2,3
1,1
0
EUR­/PLN
19
10,8
0
USD­/PLN
21
11
0
zło­to
4,8
2,8
0
sre­bro
2,8
2,7
0
ro­pa
5
4
-
Pro­wi­zja
-
-
0,00225%

HFT Brokers - typy kont inwestycyjnych

Rachunki indywidualne
Start NDD
1 000zł
Konto dla początkujących inwestorów z realizacją zleceń w trybie Market Non Dealing Desk (NDD).
spread: od 1,0
prowizja:   -
Active NDD
3 000zł
Rachunek dla średnio­zaawansowanych z ponad 100 popularnymi instrumentami.
spread: od 0,6
prowizja:   -
Active NDD Equity
5 000zł
Rachunek Active z dodatkowym dostępem do kontraktów CFD na ponad 200 akcji z całego świata.
spread: od 0,6
prowizja:   -
Active NDD Multi Equity
3 000zł
Rachunek Active z dodatkowym dostępem do kontraktów CFD na ponad 450 akcji z całego świata.
spread: od 0,6
prowizja:   -
Active STP
10 000zł
Konto dla zaawansowanych z dostępem do ponad 30 par walutowych z realizacją zleceń w modelu STP.
spread: od 0
prowizja: 0,00225%
Active STP Robotero
3 000zł
Rachunek z platformą Robotero do handlu automatycznego High Speed Trading.
spread: od 0
prowizja: 0,00600%
VIP
100 000zł
Konto z gwaran­to­wa­nym zwrotem kosztów do 30% i oprocen­towanie wolnych środków na rachunku.
spread: od 0
prowizja: 0,00225%
Rachunki zarządzane
Active STP Carry FX
50 000zł
Rachunek do strategii Carry Trading z ponad 40 parami walutowymi w tym z parami egzotycznymi.
spread: od 0
prowizja: od 0,006%
Active STP Daytrader
25 000zł
Rachunek do strategii Day Trading z ponad 30 najpopularniejszymi parami walutowymi.
spread: od 0
prowizja: od 0,00225%
Active NDD Optimal
25 000zł
Konto z dostępem do ponad 100 instrumentów w tym walut, indeksów, towarów i surowców.
spread: od 0,6
prowizja:   -
Active NDD Global
25 000zł
Konto z szeroki dostępem do wszystkich rodzajów instrumentów w tym do kontraktów na ponad 200 akcji.
spread: od 1,8
prowizja:   -

Poprzedni BrokerLista BrokerówStrona BrokeraKolejny Broker

Dodaj swoją opinię o brokerze HFT Brokers.

Zasady dodawania komentarzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here