Skrill

Skrill 85x37Skrill (Moneybookers) zostało założone w roku 2001 pod marką Moneybookers, następnie w roku 2010 miała miejsce zmiana nazwy na Skrill. Obecnie portfel elektroniczny Skrill jest jednym z najpopularniejszych na rynku, posiada ponad 36 milionów użytkowników, dostępny jest w ponad 200 krajach, a walutę konta można wybrać z pośród 40 dostępnych walut całego świata. Transakcje Skrill (Moneybookers) obsługuje ponad 135 000 partnerów handlowych i ponad połowa brokerów rynku Forex.

Bezpieczeństwo
Firma Skrill jest autoryzowana przez brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Conduct Authority – FCA). Strona zapewnia najwyższe standardy szyfrowania danych. Logowania na konto Skrill i transakcje są stale monitorowane, a podejrzane działania prowadzą do czasowej blokady w celu weryfikacji użytkownika. Dla wszystkich kont Skrill VIP dostępny jest bezpłatny token bezpieczeństwa oraz 100% gwarancja zwrotu pieniędzy pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

[starratingmulti id=3 tpl=32]
Otwórz konto
 
 
 
 
 
 

Podstawowe informacje o Skrill

ad­res stro­nyadres Skrill (Moneybookers) www.skrill.com
rok zało­że­nia2001
siedziba główna Wielka Brytania
regu­lacje FCA (Wielka Brytania)
stro­na w j. pol­skim do­stęp­na
obsłu­ga w j. pol­skim do­stęp­na
waluty kontaPLN, AED, AUD, BGN, BHD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, ISL, INR, ISK, JOD, JPY, KRW, KWD, LTL, LVL, MAD, MYR, NOK, NZD, OMR, QAR, RON, RSD, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, TWD, USD, ZAR (40)

Opłaty i prowizje Skrill

Kon­to
pod­sta­wo­we
Skrill
Op­ła­taCz­as
Li­mi­t
* obliczany na bieżąco, zależny od statusu konta i może się, znacznie różnić od podanych przykładów
Prze­lew
do fir­my
usłu­go­wej
(np. bro­kera)
bez­płat­niena­tych­miast17 000€*
Prze­lew
z firmy
usłu­go­wej
(np. bro­kera)
bez­płat­niena­tych­miast
Prze­lew
pry­wa­tny
(np. do zna­jo­me­go)
1% (max.10€)na­tych­miast17 000€*
Od­biór
prze­le­wu
pry­wa­tne­go
(np. od zna­jo­me­go)
bez­płat­niena­tych­miast
Wy­mia­na
wa­luty
2,99%-4,99%
2,99% - za transakcje dokonywane między tymi walutami: USD, GBP, EUR, CAD i PLN
3,99% - za transakcje między USD, GBP, EUR, CAD, PLN i jakąkolwiek inną walutą
4,99% - za transakcje w każdej innej walucie
Wpła­ty:
- prze­lew ban­kowybez­płat­nie3-5 dnibez limitu*
- SOFORT Banking
prze­lew bank­owy z przypisanego konta
bez­płat­niena­tych­miast5 000€*
- kar­ta
kre­dy­to­wa

(Visa Debit, Visa, Visa Elec­tron, Master­Card, Master­Card Debit, Mae­stro)
1,90%na­tych­miast
- Prze­lewy­240,9%na­tych­miast10 000€*
- Ins­tant Bankbez­płat­niena­tych­miast10 000€*
Wy­pła­ty:
- prze­lew bank­owy2,95€2-5 dni
- czek3,50€do 10 dni
- karta Visa2,95€
- karta Skrill
bank­o­mat
1,80€na­tych­miast
Op­ła­ta za
nie­ak­tyw­ność konta
po 12 mie­sią­cach 1EUR na mie­siąc

Karta Skrill Prepaid MasterCard

Op­ła­ta ro­czna
10€
Wa­luty kar­ty
EUR, USD, GBP, PLN
Op­ła­ta
Li­mit kwo­ty
Czas li­mi­tu
Wy­pła­ta w
ba­nko­ma­cie
1,80€
250€


24h

Pła­tność w pun­ktach sprze­daży
bez­płat­nie
3 000€
24h

Skrill Program VIP

Po­zi­om VIPBronzeSilverGoldDiamond
Wy­mo­gi
trans­akcyj­ne
na 3 mie­sią­ce
kalen­darzo­we
6 000€15 000€45 000€90 000€
Ra­chu­nki w wie­lu wa­lut­ach+1+2+3
Li­mit
wy­płat w
banko­ma­cie
250€500€2 500€2 500€
Op­łaty za kon­wer­sje wa­luty2,49%
2,99%
3,49%
2,25%
2,75%
3,25%
1,99%
2,49%
2,99%

1,75%
100% gwarancja zwrotu pieniędzy oraz bezpłatny token bezpieczeństwataktaktaktak
Za­prezen­towano tutaj jedynie kilka naj­cieka­wszych korzyści wynika­jące z programu VIP, pełne info­rmacje znajdują się na oficja­lnej stro­nie Skrill.
 
Brokerzy Forex udostępniający transakcje przez Skrill (Moneybookers): AvaTrade, Plus500, AAAFx, RoboForex, FxNet, XM, FxPro.
 
 

Dodaj swoją opinie o Skrill (Moneybookers).

Zasady dodawania komentarzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here