Quizy

 

Sprawdź swoją wiedzę o rynku Forex!

Nr
Ty­tuł
Źró­dło wie­dzy
Licz­ba py­tań
Po­ziom
Roz­po­cznij
1
Pod­sta­wo­we
po­ję­cia I
[1][2]
10
łatwystart quizu
2
Pod­sta­wo­we
po­ję­cia II
[3][4]
10
łatwystart quizu
3
Świe­ce
ja­poń­skie
[5][6][7]
7
średnistart quizu
 
 

Źródło wiedzy:


[1] ,,Co to jest Para Walutowa?” , brokersofforex.com
[2] ,,Kim jest Broker Forex?” , brokersofforex.com
[3] ,,Co to jest Platforma Forex?” , brokersofforex.com
[4] ,,Co to jest Dźwignia Finansowa i Lot?” , brokersofforex.com
[5] ,,Świece japońskie”, ,,Ichimoku” i inne , wikipedia.org
[6] ,,Analiza wykresu – Świece japońskie” , www.powertrader.pl
[7] ,,Analiza Techniczna” , www.ingsecurities.pl