Quiz – dźwignia, lot, platforma

 
Forex Quiz dotyczący podstawowych pojęć: dźwignia finansowa, lot i platforma transakcyjna.
 
 

Poziom łatwy