Analiza fundamentalna, chociaż trudniejsza od analizy technicznej, jest równie ważna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Opiera się bowiem na badaniu przyczyn zjawisk ekonomicznych, a nie na analizowaniu rezultatów. Wykonanie trafnej analizy fundamentalnej można porównać do postawienia właściwej diagnozy przez lekarza. Jeżeli wiemy, co „dolega” danej walucie, możemy przypuszczać, co stanie się z nią w przyszłości, a więc jaki będzie jej kurs.

Analiza Fundamentalna na Forex

  Na czym polega analiza fundamentalna?  

Analiza fundamentalna jest to jedna z najbardziej podstawowych, a zaraz najistotniejszych, technik analitycznych stosowanych na rynku kapitałowym, która ma na celu określenie rzeczywistej wartości przedmiotu analizy np. ceny akcji danej spółki. Specjalista, który przeprowadza analizę fundamentalną, biorąc pod uwagę m.in. dane makroekonomiczne, okresowe raporty spółki, prognozy jej dotyczące, prospekt emisyjny, sytuację w branży, stara się ustalić relację rzeczywistej wartości akcji danej spółki do ich giełdowej ceny. Gdy analityk uzna, że realna wartość akcji jest niższa niż ich rynkowa cena, akcje należy sprzedawać. Gdy wartość rzeczywista jest wyższa od ceny, akcje warto kupować.

W teorii sprawa wygląda prosto, w praktyce jednak przeprowadzenie profesjonalnej analizy fundamentalnej to wymagające zadanie, nawet dla doświadczonych specjalistów, a rezultatu nie można traktować w kategoriach 100% pewności. Analiza fundamentalna kończy się przedstawieniem rekomendacji dot. najbardziej (zdaniem autora) prawdopodobnego kształtowania się cen przedmiotu badań. Analizy fundamentalne wykonywane są z reguły przez biura maklerskie i banki inwestycyjne.

  Analiza fundamentalna na rynku Forex  

Analiza fundamentalna na rynku Forex ma za zadanie ustalić stosunek rzeczywistej wartości pary walut do jej aktualnego kursu. Podobnie jak w przypadku akcji, jeżeli analityk uzna, że dana waluta jest niedowartościowana w stosunku do drugiej, to padnie rekomendacja zajęcia długiej pozycji.

Analizę fundamentalną na rynku Forex prowadzi się w oparciu o czynniki ekonomiczne, polityczne, a nawet społeczne. Dużą pomocą jest tu tzw. kalendarz ekonomiczny, udostępniany m.in. przez brokerów forex, w którym znajdziemy harmonogram publikowania przez różne instytucje danych, które mogą zainteresować inwestorów i doprowadzić do pobudzenia na rynku i tzw. synchronizacji wartości rynkowej z rzeczywistą dla pary walut. Dla inwestora ważne jest przecież nie tylko to, czy wartość realna odpowiada cenie rynkowej, ale także kiedy powinno nastąpić wyrównanie obu poziomów.

  Przykładowe czynniki brane pod uwagę w analizie fundamentalnej  

Aby lepiej zrozumieć, czym jest analiza fundamentalna na rynku forex spróbujmy przyjrzeć się kilku wskaźnikom ekonomicznym i społeczno-politycznym oraz zastanowić się, jaki wpływ mają na notowania waluty.

-PKB (produkt krajowy brutto) – generalnie przyjmuje się, że wzrost PKB w danym kraju powoduje wzmocnienie waluty tego kraju, czyli wzrost jej ceny. Jednakże zbyt duży wzrost kursu waluty może negatywnie wpłynąć na eksport (zagraniczni importerzy za te same dobra muszą płacić więcej, przez co stają się one mniej konkurencyjne na międzynarodowym rynku), co może osłabić wzrost PKB.

-Bezrobocie – im mniejsze bezrobocie w gospodarce, tym waluta powinna być silniejsza. Wiemy już jednak, że wzrost wartości waluty powoduje kłopoty z eksportem. A one przecież mogą wpłynąć na obniżenie zatrudnienia.

-Sytuacja polityczna – to, czy rząd prowadzi stabilną politykę gospodarczą, ma duży wpływ na zaufanie, jakim waluta danego kraju cieszy się wśród inwestorów. Generalnie można powiedzieć, że im sytuacja polityczna spokojniejsza, tym cena waluty wyższa.

-Bilans handlowy – jeżeli w danym kraju eksport przewyższa import (bilans handlowy dodatni) waluta powinna zyskiwać na wartości. Wynika to z tego, że eksporterzy otrzymujący za swoje produkty wynagrodzenie w postaci obcych walut, wymieniają je na walutę macierzystą. Ponieważ do sprzedania mają więcej obcych walut, niż potrzeba do sfinansowania importu, podaż obcej waluty jest wyższa niż popyt, jej cena więc spada, co jest jednoznaczne ze wzrostem ceny waluty macierzystej.

Przegląd tylko kilku najprostszych czynników przypomina nam, że w ekonomii nie ma czegoś takiego jak pewnik, a opisując wpływ różnych zjawisk i zdarzeń na kurs waluty danego kraju powinniśmy bezwzględnie dodawać ulubiony zwrot wielu ekonomistów czyli „ceteris paribus”, oznaczający w luźnym tłumaczeniu „przy pozostałych czynnikach na niezmienionym poziomie”.

Zobacz także:

Co to jest Analiza Techniczna?

W jakim momencie kupić instrument inwestycyjny, aby zarobić, przy minimalnym ryzyku? To najważniejsze pytanie zadawane przez spekulantów działających na giełdzie walutowej. Na Forex występują dwie więcej

Analiza trendu na Forex

Trend to kluczowe pojęcie analizy technicznej. Dzięki uświadomieniu sobie jego istnienia można w ogóle przyjąć obserwację wykresów za naukową metodę spekulacji, przynajmniej więcej

Jak wygrać Konkurs Forex?

Konkursy Forex to coraz popu­larniejsze promocje na giełdzie walutowej. Duża konkurencja wśród brokerów Forex rywalizujących ze sobą o klientów pozwala na szeroki wybór konkursów. więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj