LCG (London Capital Group)

LCG Broker ForexLCG (London Capital Group) to broker z siedzibą główną w Londynie, notowany na londyńskiej giełdzie i regulowany przez brytyjski nadzór finansowy – Financial Conduct Authority (FCA). LCG pozwala na otwarcie rachunku z dowolną wpłatą początkową dla kont podstawowych, które charakteryzują się niewielkim spreadem i niską prowizją na popularnych parach walutowych. Dla zaawansowanych traderów broker przygotował konta premium dostępne przy wpłacie minimalnej wynoszącej 25 000£. Poza tym profesjonalni klienci generujący wysoki obrót mogą liczyć na niższe spready i prowizje. Dla wszystkich broker dostarcza zaawansowaną platformę LCG Trader, popularną platformę MetaTrader 4 oraz aplikacje na telefony z Androidem i iOS. Dużą zaletą brokera jest ogromny wybór instrumentów finansowych (ponad 4 000) w tym pary walutowe, indeksy, akcje oraz towary. Dla zainteresowany broker udostępnia filmy instruktażowe i analizy wydarzeń rynkowych. Traderzy mogą skorzystać ze strony brokera dostępnej w języku polskim oraz z polskojęzycznej obsługi klienta.

Broker LCG – Bezpieczeństwo Funduszy

-  London Capital Group Ltd jest firmą zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii i regulowaną przez rygorystyczny brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA);
-  holding LCG jest notowany od roku 2005 na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (London Stock Exchange);
-  wszystkie środki pieniężne klientów są przechowywane na wyodrębnionych rachunkach bankowych;
-  w przypadku bankructwa firmy klientowi przysługuje prawo do odszkodowania z Programu Gwarantowania Usług Finansowych (ang. Financial Services Compensation Scheme) do maksymalnej kwoty 50 000 GBP.

VN:F [1.9.22_1171]
egzekucja zleceń
koszty ogółem
obsługa klienta
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)Otwórz rachunek demo LCG
 
Otwórz rachunek rzeczywisty LCG

Podstawowe informacje o LCG

ad­res stro­nyadres LCG www.­lcg.­comstro­na w j. pol­skim do­stęp­na
rok zało­że­nia1996obsłu­ga w j. pol­skim do­stęp­na
kraj po­cho­dze­nia Wiel­ka Bry­ta­niahan­del PLN do­stęp­ny
regu­lacje FCA (Wiel­ka Bry­ta­nia)
scalp­ing do­zwo­lony
he­dg­ing do­zwo­lony
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, Skrill
kon­to de­mo do­stęp­ne

Rodzaje kont rzeczywistych LCG

na­zwa
CFDs
Pre­mium
mini­malny de­po­zyt
25 000£
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:100
mi­ni­ma­lna wiel­kość pozycji
0,1 lota
wa­lu­ta kon­ta
PLN, USD, EUR, GBP
plat­forma tran­sa­kcyjna
LCG Trader, MT4, aplikacje mobilne
bo­nu­sy
-
In­stru­men­ty fi­nan­so­we
pary walu­to­we
>60
[po­wią­zane z PLN]
[4]
zło­to i sre­bro
do­stęp­ne
ro­pa
do­stęp­na
ak­cje
do­stęp­ne
in­de­ksy
do­stęp­ne
Spr­ead
zmien­ny
średni spread (minimalny spread)
EUR­/USD
0,95     (0,6)
USD­/JPY
1        (0,6)
GBP­/USD
1,8     (1)  
USD­/CHF
2,5     (1,5)
USD­/CAD
2,1     (1,7)
EUR­/PLN
35     (20)
USD­/PLN
35     (20)
zło­to
od 0,6
sre­bro
od 4
ro­pa
od 4
Pro­wi­zja
2,5$ - 7,5$ za lot
SWAP
Przetrzymanie pozycji obarczone jest opłatą administracyjną w wysokości 0,0027% za dzień i będzie potrącane od każdego zlecenia o 23:00 za każdy dzień. Każde zlecenie zostanie obciążone potrójną opłatą w środy o 23:00.

Dodatkowe informacje o LCG

Konto islamskienie
Inwestorzy z USAnie
Inwest. Społecznościowenie

Poprzedni BrokerLista BrokerówStrona BrokeraKolejny Broker

Dodaj swoją opinie o brokerze LCG.

Zasady dodawania komentarzy.

LCG (London Capital Group), 3.5 out of 5 based on 2 ratings

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here