XTB

xtb logo broker forexXTB to jeden z najpopularniejszych polskich brokerów Forex, który działa prężnie zarówno w kraju, jak i zagranicą. Broker jest nadzorowany i regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. XTB udostępnia rachunki bez wymaganej wpłaty minimalnej, ze stałymi lub zmiennymi spreadami, bez dealing desku i z bogatą ofertą dostępnych rynków, takich jak: waluty, indeksy, surowce, towary, kryptowaluty, ETFy i spółki giełdowe. Stawiając na nowoczesne rozwiązania broker udostępnia nagradzaną, autorską platformę xStation, popularną MT4 oraz platformę xSocial do handlu społecznościowego. XTB oprócz stwarzania dogodnych warunków inwestycyjnych mocno stawia na edukację swoich klientów. Broker prowadzi Trading Academy, czyli stronę z licznymi materiałami edukacyjnymi, systematycznie przedstawia analizy rynku i organizuje szkolenia online, a poza tym od czasu do czasu organizuje promocje związane z edukacją.

Broker XTB – Bezpieczeństwo Funduszy

-  X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz jest nadzorowany przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych;
-  depozyty podlegają polskiemu Systemowi Rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
-  broker działa na wielu rynkach europejskich, gdzie poszczególne odziały brokera są regulowane przez renomowane instytucje nadzoru finansowego;
-  X-Trade Brokers DM S.A. podlega polskiej jurysdykcji co ułatwia rozstrzyganie ewentualnych sporów;
-  broker XTB zapewnia ochronę przed ujemnym saldem.

VN:F [1.9.22_1171]
egzekucja zleceń
koszty ogółem
obsługa klienta
Rating: 4.3/5 (27 votes cast)Otwórz Rachunek Demo
 
Otwórz Rachunek Rzeczywisty

Podstawowe informacje o XTB

ad­res stro­nyadres XTB www.­xtb.­plstro­na w j. pol­skim do­stęp­na
rok zało­że­nia2005obsłu­ga w j. pol­skim do­stęp­na
kraj po­cho­dze­nia Pol­skahan­del w PLN do­stęp­ny
regu­lacje KNF (Polska)
scalp­ing dozwo­lony
he­dg­ing dozwo­lony
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, PayPal, BlueCash, PayU
kon­to de­mo do­stęp­ne

Rodzaje kont rzeczywistych XTB

na­zwa
Ba­sic
Stan­dard
Pro
mini­malny de­po­zyt
0 PLN
0 PLN
0 PLN
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:­100
1:­100
1:­100
mi­ni­ma­lna wiel­kość pozycji
0,01 lota
0,01 lota
0,1 lota
wa­lu­ta kon­ta
USD, EUR, PLN
plat­forma tran­sa­kcyjna
MT4, xSta­tion
bo­nu­sy
---
In­stru­men­ty fi­nan­so­we
pary walu­to­we
49
49
49
[po­wią­zane z PLN]
[4]
[4]
[4]
zło­to i sre­bro
do­stęp­ne
do­stęp­ne
do­stęp­ne
ro­pa
do­stęp­na
do­stęp­na
do­stęp­na
ak­cje
syn­tety­czne
do­stęp­ne
(b. dużo)
do­stęp­ne
(b. dużo)
do­stęp­ne
(b. dużo)
in­de­ksy
do­stęp­ne (25+)
do­stęp­ne (25+)
do­stęp­ne (25+)
Spr­ead
sta­ły
zmi­en­ny
zmi­en­ny
EUR­/USD
2,0
0,9
0,3
USD­/JPY
4,0
1,8
0,2
GBP­/USD
4,0
2,5
0,2
USD­/CHF
4,0
2,0
0,3
USD­/CAD
4,6
2,2
0,5
EUR­/PLN
45
21
16
USD­/PLN
43
18
11,4
zło­to
80
35
22
sre­bro
63
41
18
ro­pa
8
4
3
Pro­wi­zja
-
-
16 PLN / 4 USD / 3,5 EUR za lot za otwarcie pozycji i 16 PLN / 4 USD / 3,5 EUR za lot za zamknięcie pozycji
Pun­kty SWAP
po­zy­cja dłu­ga         krót­ka
dłu­ga         krót­ka
EUR­/USD
-7,858             2,636
-7,857                 2,636
USD­/JPY
1,05             -6,686
0,345                 -7,392
GBP­/USD
-6,493             0,616
-6,492                 0,616
USD­/CHF
2,921             -7,774
2,246                 -8,449
USD­/CAD
-2,277             -2,241
-2,711                 -2,675

Dodatkowe informacje o XTB

Konto islamskienie

Poprzedni BrokerLista BrokerówStrona BrokeraKolejny Broker
 

Dodaj swoją opinie o brokerze XTB.

Zasady dodawania komentarzy.

XTB, 4.3 out of 5 based on 27 ratings

13 KOMENTARZE

  1. widać, że dużo się u XTB pozmieniał i to w dobrym kierunku. jak ktoś faktycznie chcę zacząć inwestować to spokojnie może zaczynać współpracę z nimi. po ostatnich zawirowaniach widać, że to stabilny broker

  2. byłem ostatnio na ich XTB Trading Masterclass i jak dla mnie to jedno z lepszych konferencji na jakich byłem. merytoryczni i rzeczowi eksperci

  3. dla początkującego jedna z lepszych.dobre szkolenia,wsparcie techniczne, intuicyjna platforma, wypłata bez problemów i o to właśnie chodzi

  4. Zgadzam się z poprzednikiem i rzeczywiście odkąd weszli na giełdę to jest super. Nowa platforma, ciekawe spotkania edukacyjne. Na razie nie narzekam choć czas zweryfikuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here