FxOro

FxOro logo

FxOro to cypryjski broker działający od roku 2012, należący do firmy MCA Intelifunds Ltd auto­ryzo­wanej i regulo­wanej przez Cypry­jską Komisję Papie­rów Warto­ściowych i Giełd (CySEC). Broker pozwala na wybór konta spośród 3 podsta­wowych typów: FIX (ze stałymi sprea­dami), Floating (ze zmiennymi sprea­dami) i ECN (konta z niskimi sprea­dami i prowizją), dodat­kowo dostępne są konta typu swap-free. FxOro umożli­wia handel ponad 50 parami walutowymi oraz ponad 100 kontraktami CFD na akcje, indeksy i towary. Broker stawia na edukację klientów udostęp­niając dar­mowy kurs Forex oraz szkolenia 1 na 1 z ekspertami z zakresu handlu na Forex, a także dostarcza klientom dar­mowe sygnały kupna­/sprze­daży.

FxOro – Bezpieczeństwo Funduszy

  • marka FxOro należy do firmy MCA Intelifunds Ltd, która jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
  • spółka jest członkiem cypryjskiego Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów (ICF), który wypłaca odszkodowania, na wypadek bankructwa firmy
  • środki traderów są odseparowane od funduszy brokera
  • kapitał klientów podlega programowi ochrony przed saldem ujemnym
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Podstawowe informacje o FxOro

ad­res stro­ny www.fx­oro.com
rok zało­że­nia2012
krajCypr
regu­lacje CySEC (Cypr)
stro­na w j. pol­skim nie
obsłu­ga w j. pol­skim tak
han­del PLN tak
scalp­ing tak
he­dg­ing tak
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, Skrill, Neteller, Sofort
kon­to de­mo tak

FxOro - rodzaje kont rzeczywistych

na­zwa
Fix
Floa­ting
ECN
mini­malny
de­po­zyt
200$
1 000$
5 000$
ma­ksy­ma­lna
dźwi­gnia
1:­30
1:­30
1:­30
mi­ni­ma­lna wiel­kość pozycji
0,­05 lota
0,­05 lota
0,1 lota
wa­lu­ta kon­ta
USD, EUR
USD, EUR
USD, EUR
plat­formy
tran­sa­kcyjne
MT4
MT4
MT4
spre­ady
sta­łe
zmie­nne
zmie­nne
EUR­/USD
2
od 1,2
0,6
USD­/JPY
2
od 1,2
0,7
GBP­/USD
3
od 1,8
1,4
pro­wi­zja
-
-
6$ na lot

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­wetak 50+meta­le szla­che­tnetak
ak­cjetak 70+suro­wce ene­rge­ty­cznetak
in­de­ksytak 15+to­wa­ry mi­ęk­kietak 5
obli­ga­cjeniekry­pto­walu­tytak 1

Promocje brokera

Szkolenia 1 na 1Broker oferuje szkolenia jeden na jeden z ekspertami z zakresu handlu na Forex.


[starratingmulti id=1 tpl=32]

Dodaj swoją opinię o brokerze FxOro.

Zasady dodawania komentarzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here