Przelicznik walut

Przelicznik walut to narzędzie, które umożliwi przeliczenie dowolnej kwoty w jednej walucie na drugą uwzględniając aktualny kurs wymiany.

 


 
Jak przeliczyć waluty?
1. Wprowadź w pole ,,amount” ilość waluty jaką posiadasz lub chcesz posiadać.
2. W pole ,,from” rodzaj waluty którą chcesz przeliczyć.
3. W pole ,,to” rodzaj waluty na którą ma zostać zamieniona wcześniej podana waluta.
4. W ostatnim polu otrzymujesz przeliczoną ilość wybranej waluty.
 
 

Przelicznik walut służy jedynie do celów orientacyjnych, nie należy podejmować decyzji inwestycyjnych na jego podstawie.