Słownik

 

A

Aprecjacja – wzrost kursu danej waluty (umocnienie waluty), przeciwieństwo deprecjacji.

Analiza fundamentalna – analiza w oparciu o dane ekonomiczne.

Analiza techniczna – analiza w oparciu o wykresy.

Ask – cena sprzedaży z perspektywy brokera, dla klienta oznacza to cenę jaką musi zapłacić za kupno waluty, przeciwieństwo bid, ask>bid.

 

B

Bid – cena kupna z perspektywy brokera, dla klienta oznacza to cenę jaką dostanie za sprzedaż waluty, przeciwieństwo ask , bid<ask.

Bessa długotrwały spadek kursu instrumentów finansowych, przeciwieństwo hossy.

Broker – pośrednik między klientem, a międzybankowym rynkiem forex, umożliwia handel walutami online dostarczając niezbędne oprogramowanie.

 

C

CFD (Contract For Difference) – kontrakty na różnicę kursową, inwestowanie w zmianę kursu danych  instrumentów finansowych np. akcji, indeksy, obligacje itp.. W CFD można zajmować zarówno pozycje długie jak i krótkie.

 

D

Deprecjacja – spadek kursu danej waluty (osłabienie waluty),  przeciwieństwo aprecjacji.

DD (dealing desk) – system transakcji, w którym zlecenia wymagają akceptacji brokera i są wysyła na rynek lub też są realizowane w systemie brokera, który w ten sposób ryzykuje straty własne.

Dźwignia finansowa – narzędzie umożliwiające kontrolę kapitał o znacznie większej wartości niż posiadany.

 

E

ECN (Electronic Communications Network) – typ brokera, który kieruje zlecania wprost do innych uczestników rynku forex np. banków.

 

F

Forex – międzynarodowy rynek wymiany walut.

 

H

Hedging – zajęci pozycji przeciwnych, czyli pozycji długiej i jednocześnie pozycji krótkiej na danym instrumencie finansowym.

Hossa – długotrwały wzrost kursu instrumentów finansowych, przeciwieństwo bessy.

 

I

Intraday (z ang. w ciągu dnia) – handel walutami polegający na otwieraniu i zamykaniu tej samej pozycji w ciągu tego samego dnia bez przetrzymywania pozycji na kolejny dzień.

Instrumenty finansowe – to np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, pary walutowe,  CFD, itp..

 

K

Konto demo – konto brokera z pieniędzmi wirtualnymi umożliwiające zapoznanie się z platformą transakcyjną i ofertą brokera, najczęściej posiada funkcje takie same jak konto prawdziwe.

 

L

Limit strat – patrz: stop loss

Limit zysków – patrz: take profit

Long – patrz: pozycja długa.

Lot – jednostka wielkości transakcji na rynku forex. Jeden lot wynosi 100 000 waluty bazowej.

 

M

MM (Market Maker) – typ brokera, który tworzy własny rynek odwzorowujące międzybankowy rynek forex. Broker tego typu najczęściej nie kieruje zleceń na rynek, więc broker traci gdy klient zyskuje.

Margin (depozyt zabezpieczający) – kwota wymagana do otworzenia lub utrzymania pozycji

MetaTrader 4 (MT4)– najpopularniejsza platforma transakcyjna, dostępna u większości brokerów.

 

N

NDD (no dealing desk) – system transakcji w którym zlecenia trafiają bez ingerencji brokera do drugiej strony transakcji.

 

P

Para walutowa – to powiązanie dwóch walut w celu określenia ich wartości względem siebie, np. kurs EUR/USD wynosi 1,3000 oznacza to, że 1 euro warte jest 1,3 dolara amerykańskiego. Spadek kursu EUR/USD oznacza umacnianie dolara względem euro, natomiast wzrost kursu oznacza umacnianie euro względem dolara (czyli osłabianie dolara względem euro). Na rynku forex można inwestować we wzrost lub w spadek kursu pary walutowej.

Platforma transakcyjna – program umożliwiający handel online walutami i  innymi instrumentami finansowymi, dostarczana przez brokera za darmo, najpopularniejszą platformą jest MetaTrader4.

PIP (Percentage In Point) jednostka zmiany kursu pary walutowej. Dla par walutowych z jenem jest to 0,01 dla reszty par jeden pips wynosi 0,0001

Pozycja długa (long) – zajęcie pozycji kupna instrumentu finansowego, inwestowanie we wzrost kursu.

Pozycja krótka (short) – zajęcie pozycji sprzedaży instrumentu finansowego, inwestowanie w spadek kursu.

 

R

Rollover ( rolowanie pozycji) –przetrzymanie otwartej pozycji na kolejny dzień, w czasie rolowania uwzględniane są punkty SWAP

 

S

Spread – (z ang. rozpiętość) różnica między ceną kupna i sprzedaży, spread stanowi prowizję brokera.

Scalping (z ang. skalpowanie) – handel walutami polegający na otwieraniu i zmykaniu tej samej pozycji w czasie od kilkunastu sekund do kilku minut, nie każdy broker pozwala na scalping.

STP (Straight Through Processing) – typ brokera, który kieruje zlecenia bezpośrednio do tzw. dostawców płynności, którymi są najczęściej banki.

Stop loss (limit strat) – funkcja platformy transakcyjnej, która automatycznie zamyka pozycję, gdy rynek podąża w kierunku przeciwnym niż zakładaliśmy ,a kurs osiągnie określony poziom.

Scalping – sposób handlu polegający na częstych i krótkotrwałych transakcjach, cały proces kupna i sprzedaży trwa od kilku sekund do kilku minut. Część brokerów zabrania tego typu transakcji.

Short – patrz: pozycja krótka.

Swap – punkty dodawane do pozycji lub od niej odejmowane wynikające z różnicy oprocentowania walut w parze walutowej (różnica oprocentowania waluty kupowanej do waluty sprzedawanej)

 

T

Take profit (limit zysków) – funkcja platformy transakcyjnej, która automatycznie zamyka pozycję z określonym zyskiem.

 

W

Waluta bazowa – pierwsza waluta w parze walutowej.

Waluta kwotowana – druga waluta w parze walutowej.