Inwestowanie na rynku walutowym podobnie jak na giełdzie papierów wartościowych polega na nabywaniu danych instrumentów finansowych i w korzystnych warunkach ich odsprzedaży po wyższej cenie. Na giełdzie instrumentami są głównie akcje i obligacje, natomiast na rynku Forex są to waluty.

para walutowa, waluta bazowa, waluta kwotowana

Kupowanie walut i ich sprzedaż wymaga znajomości ich wartości. Ocena wartości danej waluty jest możliwa gdy porównamy ją do innej.

Przykład

Wartość euro do złotego wynosi około 4 , czyli 1 euro równe jest 4 złote.
Wartość euro do dolara wynosi około 1,3 , czyli 1 euro równe jest 1 dolar i 30 centów.

W taki sposób można porównywać wzajemną wartość dowolnych dwóch walut, tworząc tym samym parę walutową. I tak porównując euro do złotego tworzy się para walutowa w skrócie zapisywana jako EUR/PLN, której kurs wynosi około 4, porównując euro do dolara tworzy się para walutowa w skrócie zapisywane EUR/USD z kursem około 1,3.
     Obojętnie jakie dwie waluty zostaną porównane ze sobą zawsze zapisywane są w ustalonej kolejności.  Dlatego każdo­razowo w parze EUR/USD, euro jest pierwsze, a dolar drugi. Walutę pierwszą w parze walutowej nazywa się walutą bazową, a drugą walutą kwotowaną.

Umownie stosuje się takie terminy jak zajęcie pozycji kupna lub sprzedaż pary walutowej. Jeżeli uważasz, że waluta bazowa umocni się względem kwotowanej wtedy kupujesz daną parę walutową, czyli inwestujesz we wzrost kursu pary walutowej, natomiast gdy uważasz, że będzie odwrotnie kwotowana umocni się względem bazowej sprzedajesz parę walutową, czyli inwestujesz w spadek kursu pary walutowej. Kupno pary walutowej określane jest pojęciem zajęcia pozycji długiej (long), natomiast sprzedaż pary walutowej to zajęcie pozycji krótkiej (short).

Podstawowe typy par walutowych:

  niebieski12x12   główne  (majors)
  niebieski12x12   krzyżowe  (cross)
  niebieski12x12   egzotyczne  (exotic)

 

 Główne pary walutowe 

Pary tego typu tworzy najpopularniejsza waluta świat, czyli dolar amerykański w powiązaniu z sześcioma kolejnymi najważniejszymi walutami. Do głównych par walutowych należą:

Para
Walutowa
Procent
Wszystkich Transakcji[1]
Nazwa
Żargonowa
EUR/USD
28%
Fiber
USD/JPY
14%
Ninja
GBP/USD
9%
Cable
AUD/USD
6%
Aussie
USD/CAD
5%
Loonie
USD/CHF
4%
Swissy

Popularne pary na Forex posiadają swoje potoczne nazwy, z którymi można się, często spotkać w opisach sytuacji na rynku, i tak:
EUR/USD „Fiber” nazwa pochodzi prawdopodobnie od światłowodu (optical fiber) łączącego Europę ze Stanami Zjednoczonymi lub od „papieru” wykorzystywanego do drukowania banknotów Euro, który składa się całkowicie z włókien bawełnianych (cotton fiber).
USD/JYP  „Ninja”  lub inne nazwy kojarzące się z kulturą japońską.  Ninja to wojownicy wywodzący się z Japonii.
GBP/USD „Cable” nazwa  pochodząca od przewodu, kabla (cable) telefonicznego łączącego dawniej  Wielką  Brytanie ze Stanami Zjednoczonymi.
AUD/USD „Aussie” czyli australijski.
USD/CAD „Loonie” nazwa wywodzi się, z popularnego określenia kanadyjskiej monety jednodolarowej (loonie).
USD/CHF „Swissy” czyli szwajcarski.

Główne pary walutowe są najczęściej wymienianymi parami na świecie i dlatego charakteryzują się niskimi kosztami transakcji i wysoką płynnością.

 

 Krzyżowe pary walutowe 

Do takich par walutowych można zaliczyć wszystkie waluty nie wchodzące w skład par głównych np.: EUR/JPY, EUR/GBP, GBP/JPY, NZD/CHF, itp.
     Krzyżowe  pary  walutowe nie są tak popularne jak pary główne, poprzez co koszty handlu tymi walutami są większe. Mimo to gra na parach krzyżowych może obniżyć koszty transakcji, ponieważ często można zamienić grę jednocześnie na dwóch głównych parach walutowych na spekulację na jednej parze krzyżowej. Wtedy efekt spekulacji będzie taki sam, ale spread zostanie zapłacony tylko raz.

Przykład

pozycja krótka na EUR/USD      pozycja długa na GBP/USD
         ⇓EUR⇑USD                              ⇑GBP⇓USD
                                 ⇓EUR⇑GBP
                  pozycja krótka na EUR/GBP

 

 Egzotyczne pary walutowe 

Często zaliczane również do par krzyżowych, są to pary w których co najmniej jedna waluta ma mniejsze znaczenie gospodarcze. Charakteryzują się niską płynnością wynikającą z niewielkiego zainteresowania. Handel tymi parami jest intensywny w okresie otwarcia lokalnych giełd papierów wartościowych, po ich zamknięciu transakcje są, mniej częste, a spread znacznie większy. Do egzotycznych par walutowych można na przykład zaliczyć pary tworzone przez polskiego złotego: EUR/PLN, CZK/PLN i NZD/PLN.

 

Zobacz także:

Co to jest Forex?

Nazwa Forex pochodzi od skrótu angielskich słów foregin exchange, co oznacza wymianę walut. Rynek Forex jest to, więc międzynarodowy rynek wymiany walut. Forex charakteryzuje się tym, że jest: więcej

Kim jest Broker Forex?

Handel walutami umożliwiają brokerzy, którzy są pośrednikami między klientem, a rynkiem Forex. Broker działa podobnie jak kantor pobierając prowizję wynikająca z różnicy między ceną kupna i sprzedaży waluty. więcej

Co to jest Platforma Forex?

Platforma Forex to darmowe opro­gramowanie dostarczane przez brokera umożliwiające handel walutami online. Istnieją różne typy platform Forex wśród najczęściej spotykanych jest platforma MT4, która więcej

 
 

[1] 2010 Triennial Central Bank Survey, Bank for International Settlements.