elliotta

Ralph Nelson Elliott poświęcił właściwie całe swoje życie na udowodnienie, że zmiany rynku są logiczne, a nie chaotyczne. Według niego obrót podlega powtarzającym się nieustannie cyklom, kreowanym przez nastroje inwestorów. Zbiorowa świadomość graczy ewoluuje cały czas. Elliott nazwał klasyczne wahania falami (duży zwrot w kierunku Dowa) i na tym pojęciu oparł swoją teorię.

 Budowanie trendu 

Teoria fal Elliotta

Teoria fal Elliotta w klasycznej wersji przedstawia trend, jako pięć fal. Można dokonać analizy na każdym rynku, nie tylko giełdzie walutowej. Pierwsza fala wywołuje mocny impuls do zakupu. To okres, gdy instrument uważa się za tani. Jego cena zaczyna dynamicznie szybować. Fala druga, korekcyjna jest przeznaczona dla osób, które chcą spieniężyć dotychczas wypracowany zysk i boją się podejmowania długoterminowego ryzyka. Jeżeli wyprzedaż (korekta) nie przekroczy poziomu wsparcia istnieje nadzieja na pojawienie się najsilniejszej fali trzeciej, zapewniającej uwagę praktycznie całego rynku. Po dłuższym czasie następuje klasyczna, jednak zazwyczaj niewielka, ponowna korekta (fala czwarta). Inwestorzy świadomi realizują zyski, domyślając się przewartościowania aktywów. Piąta fala, ostatnia może też trwać bardzo długo, jednak opiera się na przesłankach mało racjonalnych. Ludzie kupują instrument, bo to modne, nie da się na nim stracić, itp. Fala piąta utożsamia się z bańką spekulacyjną. Musi zakończyć się w końcu kryzysem.

 Korekta (kryzys) 

Fale Elliotta - korekta

Pięć wskazanych wyżej fal spotyka się w końcu z etapem trzech fal korekcyjnych, następujących po osiągnięciu szczytu obowiązującego dotychczas trendu. Pierwsza fala korekcyjna znosi praktycznie sto procent zysków z fali piątej. Później następuje odbicie, które nie ma szans przebicia poprzednich szczytów. Następnie pojawia się ostatnia fala korekcyjna, eliminująca większość zysków z całego trendu. Utożsamiana z paniką, kryzysem, bankructwami.

 Fraktale na Forex 

Fale występują w innych falach (nakładanie się). Teoria fal Elliotta bazuje na fraktalnej strukturze rynku.

Nakładanie się fal Elliotta

 Potwierdzenia szukaj w rzeczywistości 

Wszystkie wykresy po dokładnych oględzinach potwierdzają zasadność zastosowania fal Elliotta. Dzięki nim spekulant uświadamia sobie, że rynek podlega logicznym ruchom, dającym się przewidywać. Opisane teorie od lat cieszą się dużą popularnością w środowisku inwestorów. Bazują na logicznych, mających potwierdzenie w rzeczywistości zasadach.

 

Zobacz także:

Teoria Dowa

Analiza techniczna to sztuka przewidywania ruchu rynku na podstawie wykresów. Zarzutów do tej formy obserwacji zmian cen jest wiele. Mówi się o subiektywności, samo­spełniającej się przepowiedni, więcej

10 kluczowych zasad wyboru brokera na Forex

Inter­netowe plat­formy trans­akcyjne są podsta­wowym narzę­dziem speku­lanta detal­icznego na Forex. Umożli­wiają bowiem wejście na ten glo­balny rynek. Plat­formy udostęp­niają więcej

Brokerzy do Social Tradingu

Znajomość idei handlu społe­­czności­owego na gieł­dzie walu­towej jest niczym, bez wyty­powania naj­lepszej oferty właśnie w katego­riach takich trans­akcji. Brokerzy zajmujący czołowe miejsce w więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj