Co to jest Forex?

0
54

Forex to skrót od angielskich słów foregin exchange, co oznacza wymianę walut. Forex jest więc rynek wymiany walut, który działa na całym świecie poprzez internet lub sieć telefoniczną. Rynek Forex kształtuje ceny walut i pozwala na ich wymianę, jest także miejscem spekulacji walutowych przez różnego rodzaju podmioty w celu uzyskania korzyści finansowych.

Co to jest Forex?

        Forex charakteryzuje się tym, że jest:

niebieski12x12 największym rynkiem świata, w roku 2010 dzienne obroty sięgały 4 bilionów dolarów amerykańskich[1]

niebieski12x12 rynkiem z ogromną płynnością oznacza to, że można dokonywać transakcji w każdej chwili bez obawy o chętnych do kupna bądź sprzedaży, wiąże się to także z natychmiastową realizacją transakcji,

niebieski12x12 zdecentralizowanym, czyli nieposiadającym centralnego miejsca wymiany tak jak giełda papierów wartościowych, lecz występuje wszędzie tam gdzie dokonywana jest wymiana waluty z jednej na drugą,

niebieski12x12 nie ma ustalonych godzin otwarcia i zamknięcia działa bez przerwy przez cały rok na całym świecie, niemniej jednak handel walutami jest najintensywniejszy i poprzez to najbardziej płynny w czasie otwarcia giełd papierów wartościowych, czyli w tygodniu od poniedziałku do piątku,

niebieski12x12 handel walutami jest możliwy on-line dzięki specjalnym pośrednikom (brokerom), działającym od 23:00  w niedziele (otwarcie giełdy w Tokio) do 22:00 w piątek (zamknięcie giełdy w Nowym Jorku) przez 24 godziny na dobę,

niebieski12x12 mocno lewarowany, w transakcjach wykorzystywana jest dźwignia finansowa, która umożliwia niewielkim kapitałem kontrolę transakcji o znacznie większej wartości. Lewarowanie pozwala na rozpoczęcie gry na rynku Forex od praktycznie każdej kwoty oraz zarabianie na najmniejszych zmianach kursów. Korzystanie z dźwigni finansowej ma jednak negatywną stronę, prowadzi do zwiększenia ryzyka, a nieumiejętne posługiwanie się tym narzędziem może prowadzić do szybkiej utraty zainwestowanego kapitału.

Gra na Forex

      Gra na rynku Forex może mieć różny charakter: krótkoterminowej spekulacji trwającej zwykle od kilku minut do kilku dni lub rzadziej spotykanego długoterminowego inwestowania, które może trwać nawet kilka miesięcy.
    Transakcje polegają na kupowaniu danej waluty, a następnie jej sprzedaży, gdy wzrośnie jej wartość. Różnica miedzy ceną kupna i sprzedaży stanowi zysk. Naturalnie transakcje na rynku Forex mogą przynieść zarówno zysk jak i stratę.

     Przyszły spekulant powinien zgłębić wiedzę i poznać mechanizmy rynku przed przystąpieniem do handlu, żeby uniknąć rozczarowania i straty kapitału. Zostanie skutecznym graczem rynku Forex to niełatwa droga dla ambitnych, wymaga zapoznania się, m.in. z:

      – podstawowymi pojęciami Forex
Uczestnicy rynku walutowego posługują się, wieloma żargonowymi terminami bez znajomości których niemożliwe jest zrozumienie zasad rządzących rynkiem Forex. Do podstawowych i najważniejszych terminów należą: para walutowa, dźwignia finansowa, broker, platforma transakcyjna, lot, pozycja długa/krótka, analiza techniczna i analiza fundamentalna.
      – analizą techniczną
Analiza techniczna jest to przewidywanie przyszłej wartości instrumentów finansowych na podstawie wykresów. Na wykresach tworzą się charakterystyczne formacje, trendy i linie oporu lub wsparcia, dzięki wiedzy o ich wpływie w przeszłości można odgadnąć zachowanie rynku w przyszłości.
      – analizą fundamentalną
Ten typ analizy skupia się na śledzeniu wydarzeń na świecie związanych z obserwowanym instrumentem finansowym i próbie przewidzenia ewentualnego wpływu tych wydarzeń na wartość instrumentu inwestycyjnego.
      – zarządzaniem kapitałem
Zarządzanie kapitałem polega m.in. na przeznaczaniu takiej ilości pieniędzy w poszczególne transakcje, aby znaleźć najkorzystniejszy stosunek potencjalnych zysków do podejmowanego ryzyka. Nawet najlepsza strategia spekulacji może okazać się, niedochodowa bez odpowiedniego sposobu zarządzania kapitałem, który pozwala zmniejszyć ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy.
      – planowaniem inwestycji
Odpowiednia strategia inwestycji przewiduje plan wejścia w pozycje oraz co ważniejsze plan wyjścia z niej. Prawidłowa taktyka zakłada różne scenariusze wyjścia w zależności od rozwoju sytuacji na rynku.
      – platformą inwestycyjną
Platforma transakcyjna to miejsce gdzie przez internet przeprowadza się transakcje na rynku Forex. Jest ona udostępniana przez brokerów nieodpłatnie, a wypróbowanie jej działania jest możliwe bez ryzyka dzięki kontom demo na wirtualne pieniądze.
      – ofertą brokerów Forex
Brokerzy to pośrednicy między klientami, a rynkiem Forex. Umożliwiają handel walutami on-line pobierając przy tym niewielkie opłaty: spread lub prowizję od obrotu. Duża liczba działających na rynku firm brokerskich pozwala na dopasowanie oferty broker do swoich indywidualnych potrzeb.


Przygotowanie się, do handlu walutami jest niezmiernie ważnym etapem przed wpłatą kapitału. Forex jest jednym z najbardziej wymagających rynków świata. Tutaj możesz szybko zyska i jeszcze szybciej stracić. Nawet duża wiedza nie gwarantuje sukcesów, ale będzie świetnym fundamentem do stania się, wygrywającym graczem na rynku Forex.

 

Zobacz także:

Co to jest Para Walutowa?

Inwestowanie na rynku walutowym podobnie jak na giełdzie papierów wartościowych polega na nabywaniu danych instrumentów finansowych i w korzystnych warunkach ich odsprze­daży po wyższej cenie. więcej

Kim jest Broker Forex?

Handel walutami umożliwiają brokerzy, którzy są pośrednikami między klientem, a rynkiem Forex. Broker działa podobnie jak kantor pobierając prowizję wynikająca z różnicy między ceną kupna i sprzedaży waluty. więcej

Co to jest Platforma Forex?

Platforma Forex to darmowe opro­gramowanie dostarczane przez brokera umożliwiające handel walutami online. Istnieją różne typy platform Forex wśród najczęściej spotykanych jest platforma MT4, która więcej

 
 
 

[1] 2010 Triennial Central Bank Survey, Bank for International Settlements.