Dźwignia Finansowa

    Do skutecznej gry na rynku Forex nie jest wymagany duży kapitał, dzięki dźwigni finansowej (lewarowi). Dźwignia jest narzędziem umożliwiającym kontrolę kapitału o znacznie większej wartości niż jest przez inwestora posiadany.

Przykład

Kwotą 100 USD przy lewarze 500:1 można kontrolować transakcje o wartości 50 000 USD.

    Dźwignia umożliwia wysokie zyski pomimo niewielkich zmian wartości walut. Jednak przy stosowaniu lewarowania równie szybko można zyskać jak i stracić. Dlatego rynek Forex należy do bardzo ryzykownych. Cały posiadany kapitał można stracić w kilka minut.

    Maksymalna wielkość dźwigni zależy od brokera, najczęściej dostępne są od 50:1 do 1000:1, należy pamiętać, że im większą dźwignię stosuje spekulant tym naraża się na większe ryzyko inwestycyjne. Część brokerów pozwala na dopasowanie dźwigni przed zajęciem każdej pozycji, u innych należy wybrać lewar w trakcje zakładania konta, i jest on taki sam przy każdej transakcji. Wtedy zmiana dźwigni jest możliwa na żądanie.

 

Lot

    Lot to jednostka określająca ilość waluty na rynku Forex. Jeden lot wynosi 100 000 jednostek waluty. Dla pary walutowej jeden lot wynosi 100 000 jednostek waluty bazowej.

Przykład

1 lot EUR/USD to 100 000€,
1 lot USD/PLN to 100 000$.

    Pochodnymi pojęciami są minilot (0,1 lota) i mikrolot (0,01 lota). Jeden minilot wynosi 10 000 jednostek waluty, a jeden mikrolot to 1 000 jednostek waluty.

Przykład

1 minilot EUR/USD to 10 000€,
1 mikrolot USD/PLN to 1 000$.

Obliczenia

    Znając pojęcia lot i dźwignia finansowa można obliczyć, jaki kapitał należy zainwestować, żeby wejść w określoną pozycję:
 
      wymagany kapitał = wielkość pozycji / współczynnik dźwigni finansowej

 
Przykład 1

Chcemy wejść w pozycję wielkości 0,05 lota na parze USD/CAD, przy dźwigni 200:1.
0,05 lota USD/CAD to 5 000 USD
wymagany kapitał = 5 000 USD / 200  =  25 USD

Przykład 2

Załóżmy, że mamy konto u brokera w dolarach amerykańskich i chcemy otworzyć pozycje 0,1 lota na parze EUR/USD przy kursie 1,3000 i przy dźwigni 50:1.
wymagany kapitał = 10 000 EUR / 50  =  200 EUR
wymagany kapitał w USD = 200 EUR x 1,3000 = 260 USD
W ten sposób otrzymujemy kwotę potrzebną do zawarcia transakcji wynoszącą 260$

Przykład 3

Załóżmy, że mamy konto u brokera w polskich złotych i chcemy otworzyć pozycje 1 lota na parze GBP/JPY przy kursie 170,00 i przy dźwigni 400:1, a kurs GBP/PLN wynosi 5,0000
wymagany kapitał = 100 000 GBP / 400 = 250 GBP
wymagany kapitał w PLN = 250 GBP x 5,0000 = 1 250 PLN
W ten sposób otrzymujemy kwotę potrzebną do zawarcia transakcji wynoszącą 1250zł.

 

    Prezentowane obliczenia mogą stwarzać problemy szczególnie początkującym traderom, na szczęście wszystkimi wyliczeniami zajmie się oprogramowanie handlowe dostarczane przez brokera. Mimo to należy mieć świadomość swoich działań i podejmowanego ryzyka, a do tego niezbędna jest znajomość pojęć: dźwignia finansowa i lot.

 

Zobacz także:

Kim jest Broker Forex?

Handel walutami umożliwiają brokerzy, którzy są pośrednikami między klientem, a rynkiem Forex. Broker działa podobnie jak kantor pobierając prowizję wynikająca z różnicy między ceną kupna i sprzedaży waluty. więcej

Co to jest Para Walutowa?

Inwestowanie na rynku walutowym podobnie jak na giełdzie papierów wartościowych polega na nabywaniu danych instrumentów finansowych i w korzystnych warunkach ich odsprze­daży po wyższej cenie. więcej

20 największych błędów początkujących inwestorów I

Rynek Forex to jeden z najbardziej wymagających rynków finansowych, wszelkie niedociągnięcia z naszej strony karane są w bezwzględny sposób utratą zainwestowanych więcej