Oanda

Oanda

Oanda to broker posiadający biura na całym świecie m.in. w USA, Kana­dzie, Japonii i Austra­lii. Euro­pejski oddział brokera Oanda Europe Limi­ted ma siedzibę w Wielkiej Brytanii gdzie jest autory­zowany i regulo­wany przez Finan­cial Conduct Autho­rity. Oanda udostę­pnia swoim klientom popu­larną platformę MetaTrader4 oraz własne rozwiązania: fxTrade – aplikację desk­topową i fxTrade Mobile – platformę do handlu poprzez urządzenia mobilne. Broker oferuje stosunkowo niskie zmienne spready bez prowizji. Oanda szcze­gólnie ceniona jest przez początku­jących inwestorów Forex, gdyż konto można otworzyć z dowolnym kapitałem, a transakcje mogą odbywać się nawet na jednej jednostce waluty bazowej.

Oanda – Bezpieczeństwo Funduszy

  • firma Oanda Europe Limited jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii
  • broker działa od lat w wielu państwach, jego inne oddziały również są regulowane przez renomowane instytucje m.in. w USA przez CFTC i Kanadzie przez IIROC
  • ochrona przed saldem ujemnym dla klientów z UE

Otwórz Rachunek Demo
Otwórz Rachunek Rzeczywisty

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 77% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Podstawowe informacje o Oanda

ad­res stro­ny www.­oanda.­com
rok zało­że­nia1995
krajWiel­ka Bry­ta­nia
regu­lacje FCA (Wielka Brytania)
stro­na w j. pol­skim nie
ob­słu­ga w j. pol­skim nie
han­del PLN tak
scalp­ing tak
he­dg­ing tak
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, PayPal
kon­to de­mo tak

Oanda - rodzaje kont rzeczywistych

na­zwa
Oanda
mini­malny de­po­zyt
1$
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:30
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,00­001 lota
wa­lu­ta kon­ta
AUD, CAD, CHF, EUR,
GBP, HKD, JPY, SGD, USD
plat­formy tran­sa­kcyjne
MT4, fxTrade
spre­ady
zmien­ne
EUR­/USD
1,3
USD­/JPY
1,5
GBP­/USD
2
pro­wi­zja
-

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­wetak 65+meta­le szla­che­tnetak
ak­cjeniesuro­wce ene­rge­ty­cznetak
in­de­ksytak 15+to­wa­ry mi­ęk­kietak 4
obli­ga­cjetak 5+kry­pto­walu­tynie

Promocje brokera

aktualnie brak promocji
Strona Brokera
Lista Brokerów Forex

średnia: 4   liczba ocen: 2

Dodaj swoją opinie o brokerze Oanda.

Zasady dodawania komentarzy.

2 KOMENTARZE

  1. jeden z najlepszych brokerów na świecie regulowany przepisami USA z blisko 20 letnią obecnością na rynku.
    Własna platforma FXtrade bije na głowę MT4. Gram od 3 lat i miesięcznie czasem tygodniowo wykonuje kilkaset transakcji a wszystko ręcznie. Swoje doświadczenie opieram na oddziale USA bo tam mieszkam. podstawowa zasada wyboru brokera i jego uczciwości. jeśli nie spełnia wymogów amerykańskich i nie otwiera kont dla amerykanów( zbyt rygorystyczne normy i obawy kontroli) to trzymajcie się od takiego z dala niestety europejski forex ma niechlubną sławę bo w Ue prawie wszyscy brokerzy nastawieni sa na szybki zysk kosztem klienta a instytucje nadzoru nic nie robią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj