Oanda

logo Oanda broker forexOanda to broker posiadający biura na całym świecie m.in. w USA, Kanadzie, Japonii i Australii. Europejski oddział brokera Oanda Europe Limited ma siedzibę w Wielkiej Brytanii gdzie jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority. Oanda udostępnia swoim klientom popularną platformę MetaTrader4 oraz własne rozwiązania: fxTrade – aplikację desktopową i fxTrade Mobile – platformę do handlu poprzez urządzenia mobilne. Broker oferuje stosunkowo niskie zmienne spready bez prowizji. Oanda szczególnie ceniona jest przez początkujących inwestorów Forex, gdyż konto można otworzyć z dowolnym kapitałem, a transakcje mogą odbywać się nawet na jednej jednostce waluty bazowej.

Broker Oanda – Bezpieczeństwo Funduszy

-  firma Oanda Europe Limited jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority z Wielkiej Brytanii;
-  broker działa od lat w wielu państwach i jest regulowany przez renomowane instytucje.

VN:F [1.9.22_1171]
egzekucja zleceń
koszty ogółem
obsługa klienta
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)otwórz rachunek demo
 
otwórz rachunek rzeczywisty

Podstawowe informacje o Oanda

ad­res stro­nyadres Oanda www.­oanda.­comstro­na w j. pol­skim br­ak
rok zało­że­nia1995ob­słu­ga w j. pol­skim br­ak
sie­dzi­ba w UE Wiel­ka Bry­ta­niahan­del PLN do­stęp­ny
regu­lacje FCA (Wielka Brytania)  
inne oddziały: IIROC (Ka­na­da), CFTC, NFA (USA), CMS (Singapur), ASIC (Australia)
scalp­ing dozwo­lony
he­dg­ing dozwo­lony
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, PayPal
kon­to de­mo do­stęp­ne

Rodzaje kont rzeczywistych Oanda

na­zwa
Oanda
mini­malny de­po­zyt
1$
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:50
mi­ni­ma­lna wiel­kość pozycji
0,00001 lota
wa­lu­ta kon­ta
AUD, CAD, CHF, EUR,
GBP, HKD, JPY, SGD, USD
plat­forma tran­sa­kcyjna
MT4, fxTrade
bo­nu­sy
-
In­stru­men­ty fi­nan­so­we
pary walu­to­we
72
[po­wią­zane z PLN]
[3]
zło­to i sre­bro
do­stęp­ne
ro­pa
do­stęp­na
ak­cje
brak
in­de­ksy
do­stęp­ne (10)
Spread
zmien­ny
EUR­/USD
1,3
USD­/JPY
1,5
GBP­/USD
2
USD­/CHF
2
USD­/CAD
2
EUR­/PLN
22-100
USD­/PLN
25-100
zło­to
35
sre­bro
250
ro­pa
2,3
Pro­wi­zja
-
SWAP
Obli­czany na pod­stawie czasu (godzin)
prze­trzy­my­wa­nia otwar­tej pozy­cji.
Kalku­lator SWAP Oanda dostę­pny jest tutaj.

Dodatkowe informacje o Oanda

Konto islamskienie
Inwestorzy z USAtak

Poprzedni BrokerLista BrokerówStrona BrokeraKolejny Broker
 

Dodaj swoją opinie o brokerze Oanda.

Zasady dodawania komentarzy.

Oanda, 4.0 out of 5 based on 2 ratings

2 KOMENTARZE

  1. jeden z najlepszych brokerów na świecie regulowany przepisami USA z blisko 20 letnią obecnością na rynku.
    Własna platforma FXtrade bije na głowę MT4. Gram od 3 lat i miesięcznie czasem tygodniowo wykonuje kilkaset transakcji a wszystko ręcznie. Swoje doświadczenie opieram na oddziale USA bo tam mieszkam. podstawowa zasada wyboru brokera i jego uczciwości. jeśli nie spełnia wymogów amerykańskich i nie otwiera kont dla amerykanów( zbyt rygorystyczne normy i obawy kontroli) to trzymajcie się od takiego z dala niestety europejski forex ma niechlubną sławę bo w Ue prawie wszyscy brokerzy nastawieni sa na szybki zysk kosztem klienta a instytucje nadzoru nic nie robią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here