Polscy Brokerzy Forex

Polskie Platformy ForexPolscy brokerzy Forex to często brokerzy działający w ramach domów maklerskie operujących przy znanych bankach, ale również firmy założone z myślą o udostępnianiu handlu walutami na rynku Forex. Popularność giełdy walutowej doprowadziła do rozwoju ogromnej liczby brokerów na całym świecie, w Polsce początkowo powstały firmy nastawione przede wszystkim na usługi Forex takie jak TMS i XTB, aktualnie prym wiodą największe banki, które szybko uzupełniają swoje oferty o możliwość handlu walutami.

Wybór brokera z Polski wiąże się z szeregiem zalet, jednak ma też swoje wady, poniżej przedstawiono porównanie najważniejszych mocnych i słabych stron polskich brokerów:

Zalety
Wady

depozyty w polskich złotych
Krajowi brokerzy udostępniają depozyty w złotówkach, oraz posiadają rachunki w Polsce, jest to korzystne z punktu widzenia kosztów wpłat i wypłat kapitału.

pełna obsługa w języku polskim
Wszelkie informacje i pomoc dostępne są w języku polskim. Część zagranicznych platform również oferuje obsługę w języku polski jednak zdarza się, że kluczowe informacje (regulaminy) są dostępne tylko po angielsku.

podlega polskim i unijnym przepisom
Polskie firmy brokerskie obowiązują krajowe i europejskie standardy. W razie niewywiązywania się firmy z umowy klient może dochodzić swoich praw przed polskim sądem.

broker pod nadzorem KNF
Notyfikacje Komisji Nadzoru Finansowego ułatwiają rozpoznanie firm działających w zgodzie z polskimi przepisami finansowymi. Przed wyborem broker należy sprawdzić czy firma odpowiedzialna za obsługę platformy brokerskiej nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

łatwiejsze rozliczenie podatkowe
Polski broker zobowiązany jest do wystawienia PIT-u 8c, otrzymanie takiego dokumentu pozwala łatwo rozliczyć podatek. Firmy zagraniczne nie wystawiają PIT-u, należy wtedy we własnym zakresie obliczyć zyski i straty wynikające z inwestycji na giełdzie walutowej.

wyższe koszty
Ograniczenie wyboru do krajowych brokerów powoduje rezygnacje z szerokiej oferty popularnych firm zagranicznych, a to może prowadzić do wyboru brokera z nieco wyższymi kosztami handlu.

Zarówno krajowych jak i zagranicznych brokerów oferujących swoje usługi dla klientów z Polski obowiązują regulacje ograniczające maksymalną dźwignię finansową dla Klientów Detalicznych do 1:30 dla par walutowych. Wszelkie oferty z wyższą dźwignią mogą być kierowane do tak zwanych Klientów Doświadczonych. Oferty z wyższą dźwignią skierowane do Klientów Detalicznych należy traktować ze szczególną ostrożnością, gdyż tego typu oferty mogą być nieaktualne, prowadzone bez poszanowania prawa lub skierowane do osób przebywających poza Polską.

Lista polskich platform Forex

XTB

XTB to największy polski broker, jego pełna nazwa to X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Broker popularny nie tylko na rodzimym rynku, ale również na rynkach europejskich i światowych. XTB oferuje swoim klientom możliwość handlu na forex, metalach szlachetnych, equity CFD, indeksach i akcjach. Dostępne są 4 podstawowe rodzaje rachunków: BASIC (stały spread od 1,6 i brak prowizji) , STANDARD (zmienny spread od 0,9, brak prowizji), PROFESSIONAL (spread od 0,0 i prowizja 30 PLN/lot za pełen obrót) , PROFESSIONAL FLAT FEE (stała opłata miesięczna od 829zł). Wszystkie przedstawione konta nie mają wymaganej minimalnej wpłaty początkowej. Dostępne platformy to xStation, MetaTrader i Web Access, maksymalna dźwignia to 1:100. Więcej Informacji

TMS Brokers

TMS Brokers jest pierwszym polskim brokerem walutowym, który działa od roku 1997. TMS Brokers oferuje cztery typy rachunków inwestycyjnych zróżnicowanym pod kątem m.in. rodzaju spreadu, prowizji, dostępnych instrumentów, a także minimalnej wielkości zlecenia. Dostępne są konta TMS Trader, TMS Connect, TMS Direct oraz TMS Pro. Dwa pierwsze typy kont są dostępne przy dowolnej wpłacie początkowej. Broker TMS pozwala na handel kontraktami CFD na akcje, indeksy, waluty, surowce i towary. Więcej Informacji

BossaFX

BossaFX to marka Domu Maklerskiego BOŚ, który jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. BossaFX oferuje 130 instrumentów finansowych w tym: waluty, metale szlachetne, surowce, towary rolne, indeksy, indeksy walutowe, stopy procentowe i equity CFD. Broker udostępnia dwa typy rachunków: Standard oraz VIP. OBa rachunki nie mają minimalnej wymaganej wpłaty wstępnej, umożliwiają handel wszystkimi dostępnymi instrumentami, dla obu kont maksymalna dźwignia dla walut wynosi 1:30, a minimalna wielkość lota to 0,01 lota. Konta typu Standard są dostępne dla wszystkich klientów, natomiast kont typu VIP są dostępne dla klientów, których obrót miesięczny wynosi co najmniej 100 lotów. Konta VIP oferują między innymi niższe spready oraz oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Więcej informacji na stronie bossafx.pl

mForex

Broker mForex działa w ramach Domu Maklerskiego mBanku. mForex to polski broker ECN udostępniający dwa typy rachunków (Standard i VIP) z ponad 80 dostępnymi instrumentami finansowymi. Konta wymagają 2 000 PLN depozytu startowego, i zapewnia dźwignię wynoszącą do 1:30, dodatkowo konto VIP wymaga obrotów wynoszących co najmniej 200 lotów na miesiąc. Prowizja dla kont Standard wynosi 0,0035% a dla kont VIP 0,0027%, spready rozpoczynają się 0,2 pipsa. Minimalna wielkość zlecenia wynosi 0,01 lota. Więcej informacji na stronie www.mforex.pl

Alior Trader

Biuro Maklerskie Alior Banku udostępnia platformę Alior Trader z dowolnym początkowym depozytem. Ten polski broker udostępnia około 50 par walutowych i ponad 100 kontraktów na różnice kursowe. Niskie, a nawet ujemne spready, możliwość handlu przez urządzenia mobilne i handel w systemie ECN sprawiają, że oferta broker wyróżnia się na rynku polskim.

Więcej informacji o brokerach z Polski, a także dane o zaletach brokerów zagranicznych znajdziesz w artykule: Brokerzy polscy i zagraniczni, kluczowe różnice.