Saxo Bank

SaxoBank Broker ForexSaxoBank to broker z siedzibą główną w Danii oraz wieloma placówkami rozsianymi po całym świecie w tym także w Polsce. Broker jest regulowany przez bardzo wiele instytucji, również przez znajdujące się na terenie Unii Europejskiej, jest także członkiem duńskiego Funduszu Gwarancyjnego dla Deponentów i Inwestorów. Globalny zasięg brokera sprawił, że jest wiodącym graczem na rynkach inwestycji online. Bezpieczeństwo funduszy, płynność i szybkość transakcji oraz ogromna liczba dostępnych instrumentów to główne atuty Saxo Bank. Broker przeznaczony dla doświadczonych inwestorów z zasobnym portfelem, najmniejsza wymagana wpłata to 10 000 dolarów.

Broker Saxo Bank – Bezpieczeństwo Funduszy

-  Saxo Bank posiada licencję bankową i jest regulowany przez duński Urząd Nadzoru Finansowego (FSA);
-  oddziały brokera są notyfikowane, między innymi przez: polski KNF, brytyjski FCA i czeski CNB;
-  Saxo Bank jest członkiem duńskiego Funduszu Gwarancyjnego dla Deponentów i Inwestorów.

VN:F [1.9.22_1171]
egzekucja zleceń
koszty ogółem
obsługa klienta
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)otwórz rachunek demo
 
otwórz rachunek rzeczywisty

Podstawowe informacje o SaxoBank

ad­res stro­nyadres SaxoBank pl.­saxo­bank.­comstro­na w j. pol­skim do­stęp­na
rok zało­że­nia1992obsłu­ga w j. pol­skim do­stęp­na
kraj po­cho­dze­nia Da­niahan­del PLN do­stęp­ny
regu­lacje FSA (Dania)
scalp­ing dozwo­lony
he­dg­ing dozwo­lony
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy
kon­to de­mo do­stęp­ne (20 dni)

Rodzaje kont rzeczywistych SaxoBank

na­zwa
Cla­ssic
Pre­mi­um
Pla­ti­num
mini­malny de­po­zyt
10 000 $
100 000 $
500 000 $
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:­50
mi­ni­ma­lna wiel­kość pozycji
0,05 lota
wa­lu­ta kon­ta
wiele światowych walut w tym PLN,
możliwość kilku subkont z różnymi walutami
plat­forma tran­sa­kcyjna
Saxo­Trader, Saxo­TraderGO
bo­nu­sy
-
In­stru­men­ty fi­nan­so­we
pary walu­to­we
>180
[po­wią­zane z PLN]
[12]
zło­to i sre­bro
do­stęp­ne
ro­pa
do­stęp­na
ak­cje
do­stęp­ne (>19 000)
in­de­ksy
do­stęp­ne
Plan ce­no­wy
FX All-Inclusive         lub         FX Volume        
Spr­ead
zmi­en­ny                       zmi­en­ny
z sesji 8:00-16:00 GMT                       z sesji 8:00-16:00 GMT
EUR­/USD
1,5                       0,4
USD­/JPY
1,5                       0,5
GBP­/USD
1,8                       0,9
USD­/CHF
1,6                       1,3
USD­/CAD
1,5                       1,3
EUR­/PLN
20                       18
USD­/PLN
19                       18
zło­to
40,5                       16,6
sre­bro
400,1                       320,2
ro­pa
od 0,05
Pro­wi­zja
            -                       20-60$ za każdy
                                      milion USD obrotu

Dodatkowe informacje o SaxoBank

Konto islamskienie
Inwestorzy z USAnie

Poprzedni BrokerLista BrokerówStrona BrokeraKolejny Broker
 

Dodaj swoją opinię o brokerze SaxoBank.

Zasady dodawania komentarzy.

Saxo Bank, 3.0 out of 5 based on 2 ratings

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here