TMS Brokers

TMS Brokers

TMS Brokers to pierwszy polski broker Forex założony w roku 1997. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. jest nadzoro­wany przez polską Komisję Nadzoru Finanso­wego i prowadzi działal­ność ma­klerską na podstawie zezwo­lenia Komisja Papierów Warto­ściowych i Giełd. Broker oferuje cztery typy indywi­dualnych rachunków inwesty­cyjnych: TMS Trader, TMS Connect, TMS Connect Premium i TMS Direct różniących się m.in. wielko­ścią minimalnego depozytu, rodzajem spreadów i dostępnymi instru­mentami finan­sowymi. Broker dostarcza popu­larną i nowo­czesną platformę MT5 dostępną w wersji instala­cyjnej na urządzenia deskto­powe i mobilne, a także w wersji webowej dostępnej na wszystkie popularne przeglą­darki. TMS Brokers oferuje liczne szkolenia online z zakresu podstaw dotyczących obsługi platformy transa­kcyjnej, handlu na rynku Forex, analizy techni­cznej, analizy bierzących wydarzeń na rynku i wiele innych.

TMS Brokers – Bezpieczeństwo Funduszy

  • Dom Maklerski TMS Brokers S.A. prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
  • TMS Brokers jest uczestnikiem polskiego Systemu Rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  • broker działa na rynku od wielu lat i podlega polskiej jurysdykcji
  • ochrona przed saldem ujemnym
Otwórz Rachunek Demo
Otwórz Rachunek Rzeczywisty
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Podstawowe informacje o TMS Brokers

ad­res stro­ny www.­tms.­pl
rok zało­że­nia1997
krajPol­ska
regu­lacje KNF (Polska)
stro­na w j. pol­skim tak
obsłu­ga w j. pol­skim tak
han­del PLN tak
scalp­ing tak
he­dg­ing tak
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, BlueCash, Skrill, Dotpay
kon­to de­mo tak

TMS Brokers - rodzaje kont rzeczywistych

na­zwa
TMS Tra­der
TMS Con­nect
TMS Con­nect Pre­mi­um
TMS Dir­ect
mini­many
de­po­zyt
0zł
0zł
10 000zł
10 000zł
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:­30
1:­30
1:­30
1:­30
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,01 lota
0,1 lota
0,1 lota
0,1 lota
wa­lu­ta kon­ta
PLN, EUR, USD
PLN, EUR, USD
PLN, EUR, USD
PLN, EUR, USD
plat­formy
tran­sa­kcyjne
MT5
MT5
MT5
Direct
spr­eady
sta­łe
zmi­en­ne
zmi­en­ne
zmi­en­ne
EUR­/USD
1,5
0,2
0,2
1,5
USD­/JPY
2,0
0,3
0,3
GBP­/USD
2,5
0,7
0,7
2,0
pro­wi­zja
-
od 0,0­04%
od 0,0­02%
od 0 zł
TMS Trader, Connect, Connect PremiumTMS Direct

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­wetak 35+meta­le szla­che­tnetak
ak­cjetak 70+suro­wce ene­rge­ty­cznetak
in­de­ksytak 10+to­wa­ry mi­ęk­kietak
obli­ga­cjeniekry­pto­walu­tytak 6

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­wetak 160meta­le szla­che­tnetak
ak­cjetak 5 500+suro­wce ene­rge­ty­cznetak
in­de­ksytak 100+to­wa­ry mi­ęk­kietak
obli­ga­cjeniekry­pto­walu­tynie

Promocje brokera

aktualnie brak promocji

Strona Brokera
Lista Brokerów Forex

średnia: 3   liczba ocen: 2

Dodaj swoją opinię o brokerze TMS Brokers.

Zasady dodawania komentarzy.

3 KOMENTARZE

  1. Jak już wydoją kasę to nie odbierają telefonu bądź bezczelnie odkładają słuchawkę.ODRADZAM,trzymajcie się od nich jak najdalej.Nawet jak już uda się z kimś skontaktować,proszą o czas do wyjaśnienia sytuacji,i można zapomnieć że ktoś oddzwoni,lub znów odbierze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj