Site icon BrokersOfForex.com

IronFx

IronFX to broker założony w roku 2010, obsłu­gujący klientów z Polski przez brytyjską firmę regulo­waną przez Financial Conduct Authority (FCA). Broker charakte­ryzuje się szerokim wyborem rachunków inwesty­cyjnych wśród których dostępne są konta ze zmiennymi oraz stałymi spreadami, a także konta typu STP/ECN. Klienci broker mogą handlować ponad 200 instru­mentami finan­sowymi w tym ponad 80 parami walutowymi. IronFX zapewnia również dar­mowy hosting VPS dla traderów z saldem wyno­szącym co najmniej $5000.

IronFX – Bezpieczeństwo Funduszy

  • IronFX jest marką 8Safe UK Ltd, firmy regulowanej przez Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii, poza tym inne oddziały brokera są regulowane przez CySEC i ASIC
  • klienci brokera są ubezpieczeni do kwoty 1 000 000 GBP na wypadek bankructwa firmy
  • środki klientów są oddzielone od funduszy firmy
  • automatyczna ochrona przed saldem ujemnym
Otwórz Rachunek Demo
Otwórz Rachunek Rzeczywisty
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78,65% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Podstawowe informacje o IronFX

ad­res stro­ny www.ironfx­.co.uk
rok zało­że­nia2010
krajWielka Brytania
regu­lacje FCA (Wielka Brytania)
stro­na w j. pol­skim tak
obsłu­ga w j. pol­skim tak
han­del PLN tak
scalp­ing tak
he­dg­ing tak
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, Skrill, Neteller, DotPay
kon­to de­mo tak
Konta handlowe 1Konta handlowe 2Konta handlowe 3

IronFX - konta ze zmiennym spreadem

na­zwa
Mi­cro
Pre­mi­um
VIP
mini­malny
de­po­zyt
100$
2 500$
20 000$
ma­ksy­ma­lna
dźwi­gnia
1:­30
1:­30
1:­30
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,01 lota
0,1 lota
0,1 lota
wa­lu­ta kon­ta
PLN, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, RUB, HUF, CZK
PLN, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, RUB, HUF, CZK
USD
plat­formy
tran­sa­kcyjne
MT4
MT4
MT4
spre­ady
zmi­en­ne
zmi­en­ne
zmi­en­ne
EUR­/USD
od 1,1
od 0,7
od 0,5
USD­/JPY
od 0,8
od 0,4
od 0,2
GBP­/USD
od 1,0
od 0,8
od 0,6
pro­wi­zja
-
-
-

IronFX - konta ze stałym spreadem

na­zwa
Mi­cro
Pre­mi­um
VIP
Zero Fixed Spread
mini­malny
de­po­zyt
100$
2 500$
20 000$
500$
ma­ksy­ma­lna
dźwi­gnia
1:­30
1:­30
1:­30
1:­30
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,01 lota
0,1 lota
0,1 lota
0,01 lota
wa­lu­ta kon­ta
PLN, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, RUB, HUF, CZK
PLN, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, RUB, HUF, CZK
USD
PLN, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, RUB, HUF, CZK
plat­formy
tran­sa­kcyjne
MT4
MT4
MT4
MT4
spre­ady
sta­łe
sta­łe
sta­łe
sta­łe
EUR­/USD
2,2
1,8
1,6
0
USD­/JPY
2,2
1,8
1,6
0
GBP­/USD
2,5
2,3
2,1
0
pro­wi­zja
-
-
-
od 18$ na lot

IronFX - konta typu STP/ECN

na­zwa
Brak Pro­wi­zji
Zero­wy Spre­ad
Abso­lute Ze­ro
mini­malny
de­po­zyt
500$
500$
ma­ksy­ma­lna
dźwi­gnia
1:30
1:30
1:30
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,01 lota
0,01 lota
0,01 lota
wa­lu­ta kon­ta
PLN, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, RUB, HUF, CZK
PLN, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, RUB, HUF, CZK
USD, EUR
plat­formy
tran­sa­kcyjne
MT4
MT4
MT4
spre­ady
zmi­en­ne
zmi­en­ne
zmi­en­ne
EUR­/USD
od 1,7
od 0,0
od 0,2
USD­/JPY
od 1,7
od 0,0
od 0,2
GBP­/USD
od 1,9
od 0,2
od 0,4
pro­wi­zja
-
13,5$ na lot
-

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­we 80+meta­le szla­che­tne
ak­cje 100+suro­wce ene­rge­ty­czne
in­de­ksy 20+to­wa­ry mi­ęk­kie 5+
obli­ga­cjekry­pto­walu­ty 10

Promocje brokera

Bezpłatny VPSBroker oferuje nowym i istniejącym klientom darmową usługę VPS pod warunkiem utrzymania na koncie minimalnego salda w wyso­kości 5 000$.
Strona Brokera
Lista Brokerów Forex

średnia: 2.4   liczba ocen: 8

Dodaj swoją opinie o brokerze IronFX.

Zasady dodawania komentarzy.

Exit mobile version