Site icon BrokersOfForex.com

Plus500

Plus500 to broker działający od roku 2008, który obecnie dzięki intensywnemu rozwojowi oferuje ponad 2000 instrumentów finansowych, działa w wielu krajach na całym świecie i jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Plus500 udostępnia szereg kontraktów CFD: akcje z różnych rynków całego świata w tym z rynku polskiego, towary (paliwa, metale szlachetne, surowce rolne), indeksy (m.in. WIG20), opcje oraz ETFy, czyli fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Dostępne są platformy handlowe kompatybilne z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system: Android, iOS lub Windows. Plus500 pozwala na zapoznanie się z warunkami handlu poprzez konto demo bez limitu czasowego.

Plus500 – Bezpieczeństwo Funduszy

  • klientów z Polski obsługuje Plus500CY Ltd, spółka podlegająca nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
  • środki klientów zabezpieczone są na wypadek bankructwa firmy przez cypryjski Funduszu Odszkodowań Inwestorskich
  • spółka nadrzędna Plus500 Ltd jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie
Otwórz Rachunek Demo
Otwórz Rachunek Rzeczywisty
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80,6% inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy. Upewnij się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i że możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Podstawowe informacje o Plus500

ad­res stro­ny www.­plus­500.­pl
rok zało­że­nia2008
kr­ajCypr
regu­lacje CySEC (Cypr)
stro­na w j. pol­skim tak
obsłu­ga w j. pol­skim tak
han­del PLN tak
scalp­ing nie
he­dg­ing nie
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa, PayPal, Skrill
kon­to de­mo tak

Plus500 - rodzaje kont rzeczywistych

na­zwa
Sta­nda­rdo­we
mini­malny de­po­zyt
500 PLN
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:30
mi­ni­ma­lna
wiel­kość pozycji
0,05 lota
wa­lu­ta kon­ta
USD, EUR, PLN i wiele innych
plat­formy tran­sa­kcyjne
Plus500, WebTrader
spre­ady
zmien­ne
EUR­/USD
0,6
USD­/JPY
0,8
GBP­/USD
0,9
pro­wi­zja
-

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­we 60+meta­le szla­che­tne
ak­cje 1 700+suro­wce ene­rge­ty­czne
in­de­ksy 25+to­wa­ry mi­ęk­kie 5+
obli­ga­cjekry­pto­walu­ty 10

Promocje brokera

aktualnie brak promocji
Strona Brokera
Lista Brokerów Forex

średnia: 2   liczba ocen: 5

Dodaj swoją opinie o brokerze Plus500.

Zasady dodawania komentarzy.

Exit mobile version